cnc

CNC obrábění

Obrábění kovů je hlavním výrobním zaměřením firmy již od roku 1996. Činnost firmy byla na samém počátku zaměřena na třískové obrá- bění tradičními technologiemi, tedy soustružení a frézovaní. Obchodní úspěch firmy umožnil záhy investovat do moderních CNC obráběcích technologií a tím ještě urychlit tempo růstu firmy.

iso

Kvalita a certifikace

Také díky těmto investicím, ale hlavně díky důrazu, který je kladen na přesnost a kvalitu výroby, v našem případě CNC obrábění, tedy soustružení a frézování, firma získala schva- lovací certifikát společnosti pro certifikaci a systém jakosti. Systém jakosti odpovídá normám ČSN EN ISO 9001:2009. To vše díky moder- nímu měřícímu centru Mitutoyo Crysta-Plus M574.

iron

Výrobní možnosti

Naše firma je schopna pružně reagovat na jakoukoliv pop- távku po obrábění kovů v malých, středních i velkých sériích a to za velice příznivých cenových relací.

Máme zkušenosti s obráběním součástek pro automobilový, lodní, stavební, strojní, zpra- covatelský a jiný průmysl. Obrábíme normálie jakožto běžné oceli, nerez, plast, mosaz, včetně odlitků a výkovků. Například armatury, polotovary ozubených kol, koncovky hadic, slevárenské modely atd.

clear_vision

Naše cíle

CNC obrábění v jakémkoliv rozsahu. Spokojenost zákazní- ka je pro nás zásadním kritériem pro budoucnost společnosti, proto se zákazní- kovi snažíme vyjít maximálně vstříc jak cenovou politikou, tak termíny dodávek. Kvalita našich obrobků je u nás garantovaná přijatými stan- dardy i používanými techno- logiemi.

Naším cílem je zejména kvalitní a přesný výrobek a plnění termínů dodávek.